Cihelný nebo porobetonový komín?

T varovky komínů ASV se vyrábějí jak v klasickém keramickém (cihlovém) provedení, tak ale i v ojedinělé variantě porobetonové (plynosilikátové) – YTONG.

Ve zkratce lze říci, že cihelný komín se hodí spíše do domů postavených z pálených cihel (stejná tepelná roztažnost, rosný bod atd.) a ze stejných důvodů je zas lepší ytongový komín do budov stavěných z porobetonu (ytongu, plynosilikátu). Ytongový komín je zhruba o deset procent dražší než komín cihelný.

cihlový komín s hlavou C

Cihlový komín ASV

Plně cihlová skladba tělesa komínu ASV mu dovoluje zachovat si stejné parametry tepelné roztažnosti a rosného bodu jako okolní zdivo tak, že se minimalizuje možnost vzniku prasklin a spár na vnější omítce nebo barevných map po kondenzaci vlhkosti na tělese komínu.

Cihelná komínová tvarovka ASV má stejné větrací otvory jako tvarovka ytongová. Tvarovka je patentově chráněná

Drážkovaný povrch cihlové tvarovky ASV zabezpečuje, stejně jako u moderního cihlového zdiva, zvýšenou přilnavost vnější omítky.

Díky tomu, že cihlové tvarovky jsou dvě na jedno patro komína a další patro se pokládá pootočené o 90°, je zaručena vysoká stabilita komínu. Toto je rovněž podpořeno velikostí tvarovek 440x440 mm. Oproti konkurencí vyráběných "malých a lehkých komínů" považujeme tuto stabilitu za naší velkou výhodu.

ytongový komín s hlavou C

Ytongový komín ASV

Plně ytongová (porobetonová, plynosilikátová) skladba tělesa komínu ASV mu dovoluje zachovat si stejné parametry tepelné roztažnosti a rosného bodu jako okolní(ytongové) zdivo tak, že se minimalizuje možnost vzniku prasklin a spár na vnější omítce nebo barevných map po kondenzaci vlhkosti na tělese komínu.

Průduchy, které jsou umístěny uprostřed rohů tvarovky ASV, zajišťují rovnoměrné odvětrávání celého objemu tělesa komínu ASV a nejen jeho vnitřního povrchu, jak tomu bývá u obdobných konkurenčních výrobků

Ytongovou komínovou tvarovku tvoří na rozdíl od cihelné tvarovky ASV jen jeden díl.

Ytongový komín zkrátka doporučujeme do budov postavených z ytongu (porobetonu, plynosilikátu).