Výška nadstřešní části komínu

Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby nenarušovaly životní prostředí a neznečišťovaly nebo neobtěžovaly okolí spalinami. Při provozu komínů má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína.

Podle normy ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou

Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou

Za šikmou střechu je považována střecha, která má sklon od vodorovné roviny větší než 20°. U šikmé střechy musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem, pokud je komín přímo na hřebeni nebo do vzdálenosti 2 m od něj.

V případě, že je komín umístěn ve vzdáleností delší než 2 m od hřebenu, počítá se 65 cm od šikminy skloněné o 10° (větrný úhel) oproti vodorovné rovině hřebenu střechy.


Výška komínu nad plochou střechou

Za plochou střechu je považována střecha, která má sklon od vodorovné roviny menší než 20°. Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína ve výšce nejméně 1 m.

Způsob vyústění komínů nad plochou střechou Způsob vyústění komínů nad plochou střechou

Výška komínu u nástavby na ploché střeše a vzhledem k sousední budově

Je-li u komínového tělesa nad plochou střechou nástavba (sousední budova) ve vzdálenosti menší než 15 m, musí být ústí komína ve výšce 1 m nad šikminou skloněnou o 10° (větrný úhel) oproti vodorovné rovině střechy nástavby (vedlejší budovy).

Způsob vyústění komínů nad plochou střechou