Jak správně vybrat výkon krbové vložky?

Jednotlivé krbové vložky a kamna mají svou vytápěcí schopnost - objem prostoru který je dané topidlo pomocí svého výkonu schopno vyhřát. Právě výkon je tedy jedním z hlavních argumentů při výběru krbové vložky nebo kamen. A právě pro správné určení výkonu krbové vložky využíváme dva základní způsoby - výpočet a odhad.

Výpočet výkonu krbové vložky

Jedná se o poměrně přesnou metodu výpočtu, pro niž však musíme znát několik základních veličin.

Pc - tepelná ztráta domu
Vc - celkový obestavený vytápěný prostor
Vk - prostor který chceme vytápět krbem nebo kamny

Výkon topidla Pk tedy spočítáme dle vzorce: Pk = Vk x Pc/Vc

Konkrétně:

krbovou vložkou chceme vytápět prostor Vk = 360 m3
celková tepelná ztráta domu Pc je 12kW
obestavěný prostor domu Vc je 500 m3
potřebný výkon krbu je potom Pk = Vk x Pc/Vc = 360 x 15/500 = 10,8 kW
Což je po zaokrouhlení 11 kW. 1 kW nehraje velkou roli, proto si můžete vybrat krbové vložky od 10 do 12 kW

Odhad výkonu krbové vložky

Zobrazená tabulka uvádí, jak velký prostor vyhřeje 1kW výkonu v závislosti na tepelně-izolačních vlastnostech vašeho domu a na podnebí v dané oblasti

podnebí
chladnéprůměrnéteplé
izolace objektu velmi špatná161923
spíše špatná202429
spíše dobrá273240
velmi dobrá404554

Konkrétně:

Rodinný dům s poměrně kvalitní izolací umístěný například někde v okolí Prahy má tedy izolaci "spíše dobrá" a podnebí "průměrné" Tudíž v tomto domě vyhřeje 1kW výkonu prostor o objemu 32m3. Nyní už jen jednoduše tímto číslem vydělíme vytápěný prostor (např.360 m3). Tím jsme zjistili, že požadovaný výkon krbu nebo kamen je 11,25 kW. Což je po zaokrouhlení 11 kW. 1 kW nehraje velkou roli, proto si můžete vybrat krbové vložky od 10 do 12 kW.

Standardní teplovzdušné krbové vložky nabízené naší firmou mají výkony mezi 10 a 15 kW. Nejčastěji se setkáte s výkony okolo 12kW. U teplovodních krbových vložek jsou výkony podstatně vyšší. V naší nabídce jsou teplovodní topeniště výkonnostního rozpětí od 15 až do 30kW.

Nahoru