Nerezové komínové vložky EW

Nerezové komponenty nejen pro vložkování komínů


get Adobe Ceník nerezových vložek a komponentů "EW"

Jestli váš současný komín již nemá základní předpoklady pro bezpečný provoz - je narušen trhlinami vznikajícími při vyhoření sazí, působením kondenzátů a dehtů - a nebo již prostě nesplňuje náročné požadavky moderních kotlů, kamen či krbů, pak je možné komín opravit vyvložkováním nerezovými vložkami Bertrams EW.

Oprava vnitřních částí komína - vložkování - probíhá tak, že se spodní díly komína (připojení kouřovodu, čistící dvířka) vloží do komína vybouraným otvorem a další vložky se postupně spouští do komína shora. Pokud je třeba zvětšit původní komínový průduch, je možné použít metodu frézování.

Pro vložkování komína je nutné použít správnou variantu komínových vložek dle normy, aby nemohlo dojít k poškození při provozu a nekontrolovanému úniku spalin a tím i k Vašemu ohrožení.

Vložkováním se mohou opravovat komíny pro odvod spalin od pevných, kapalných i plynných paliv. Také výčet objektů, jejichž komín může být opraven nerezovou vložkou, je téměř neomezený.

Nerezová vložka EW Nerezová kondenzační jímka komína Nerezová komínová dvířka Nerezový komínová vložka EW