Proč nerezový komín?

Výhody nerezových komínů a kouřovodů

I přes vyšší cenu nerezových komínů oproti komínům cihlovým nebo betonovým, jejich obliba stále vzrůstá. Pokusíme se Vám nyní ukázat proč. Snaha po úsporách primárních energií a ochrany životního prostředí vede výrobce tepelné techniky v posledních 20 - 30 letech neustále pracovat na vývoji a stávající výrobky zlepšovat. Výsledkem jsou dnes kotle, jejichž optimalizovaná konstrukce přináší následující parametry odváděných spalin:Pohlcování tepla v komíně

1. Vyšší hodnota CO2 a vyšší rosný bod vodní páry po optimálním vyladění hořáku a spalovacího prostoru olejového a plynového ohniště.

2. Větší obsah vody v kouřových plynech pevných paliv, oleje i plynu.

3. Mimo to menší množství spalin z kotlů nižších výkonů snižuje ztráty spalinami.

4. Podstatně nižší teplota spalin jako výsledek zlepšování tepelných zdrojů - zvyšování jejich účinnosti.

5. Silné kolísání teploty spalin dnes obvyklým přerušováním hoření nebo řízením režimu kotle.

Z toho vznikající problémy odvodu spalin:

1. Obvyklé zděné komíny jsou svým průřezem příliš velké a nemohou se při nižší teplotě spalin zahřát.

2. Protože rosný bod spalin není překročen, dochází k provlhání komínu.

3. Toto navlhání silně narušuje statiku komína a místnost, kde vede takto poškozený komín, není možné obývat.Výhody nerezové oceli:

1. Velmi rychlé ohřátí celého komína až po vyústění je způsobeno:

a) tenkostěnným provedením (0,5/0,6/1,0 mm)

b) menším měrným teplem ( 115 Wh/ m2 ) a proto je možné rychlé prohřátí nad rosný bod v celé délce komína. I starý komín může být zabezpečen proti vlhnutí.

2. Velmi rychlé ochlazení celého odvodu spalin po uvedení tepelného zdroje do klidu a tím rychlé snížení podtlaku v komíně. To znamená úsporu energie zamezením nežádoucího ochlazování kotlové vody.

3. Velmi hladký vnitřní povrch celého odvodu spalin způsobuje:

a) menší dobu setrvání spalin v komíně

b) nižší odpor proudění

c) vyšší rychlost spalin a rychlé prohřátí nad rosný bod až po vyústění z komínu. Při stejném průřezu je možné připojit vyšší výkon kotle proti obvyklému řešení. Tím může být zabráněno poškození starého komína nebo při stavbě nového komína je při použití EW dílů možné oproti jiným řešením uspořit místo.

4. Nízká hmotnost jednotlivých elementů umožňuje:

a) bezproblémovou a rychlou montáž

b) jednoduchý a rychlý transport

c) žádné náklady na speciální nástroje, jeřáb není nutný

d) v případě nutnosti je možná snadná demontáž a opětovná montáž bez velké přestávky topení

5. Velmi vysoká odolnost proti korozi při použití austenitické chromoniklové oceli 17 349. Odolnost proti spárové korozi ještě zvyšuje konstrukce těsnění jednotlivých dílů.

Pro moderní vedení spalin je vhodná nerezavá ocel ve spojení s propracovanými detaily spojování a těsnění a odpovídající vysoká kvalita zpracování.