Technický popis komínového systému ASV

P ředností celého systému je především jednoduchá montáž, která probíhá formou klasického zdění. Tvarovky (44x44x25 cm) se v každé vrstvě skládají do páru a v jednotlivých vrstvách jsou vzájemně pootočeny o 90°. Tím je zajištěna klasická vazba a je vytvořeno stabilní komínové těleso.

U levnější varianty "lite" je těleso komína tvořeno jednodílnými tvarovkami o rozměrech 40x40x25 cm.

Keramický komínový systém ASV je třísložkový komín, který splňuje přísné požadavky na vytápění v nových i rekonstruovaných objektech. Svými rozměry a materiálovým řešením zapadá celý komín do stavebních konstrukcí zdiva. Základními prvky systému jsou vnější keramické tvarovky, kvalitní tepelná izolace a vnitřní komínové vložky z kyselinovzdorné keramiky.

Znázornění odvětrání komínu.
 1. Komínový límec z litiny
 2. Krycí deska komína
 3. Tvarovka komínového tělesa
 4. Dekorativní obklad komína
 5. Tepelná izolace komínové vložky
 6. Komínová malta
 7. Šamotová vložka
 8. Komínová dvířka
 9. Komínová pata
 10. Kondenzační jímka
 11. Větrací mřížka
 12. Sklenička na kondenzát
 13. Krakorcová deska

Šamotové komínové vložky

Vnitřní šamotové vložky společně s šamotovou hmotou, která je také součástí komínového systému ASV, vytvoří celistvé komínové těleso, odolávající teplotním i vlhkostním změnám. Vzhledem k předpokladu vznikání kondenzátu je důležitou vlastností jeho odvedení a nenasákavost keramických vložek. Proto je vnitřní šamotové těleso založeno kondenzační jímkou, ve které je řešen odvod kondenzátu do skleněné nádobky umístěné v základové patě komínu. Šamotové vložky a jejich příslušenství je standardně dodáváno s vnitřním průměrem 160mm a 200mm.

Skladba komínového tělesa.

Tepelná izolace komínu

Tepelná izolace komína, umístěná mezi vnitřní šamotové těleso a vnější nosný obvodový plášť komínu má dvě základní funkce. Prvořadým úkolem je tepelně oddělit vnitřní šamotové těleso od vnějších vlivů a zajistit tak co nejrychlejší reakci na zátop. Rychlost ohřátí komínové vložky má rozhodující vliv na hospodárnost provozu spotřebiče, proto je použita kvalitní tepelná izolace s použitelností do 750°C a s objemovou hmotností 110 kg/m3. Jednotlivé desky tepelné izolace jsou z jedné strany nařezány na úhlové pile tak, aby bylo umožněno obalení šamotových vložek bez jakýchkoliv tepelných mostů. Tloušťka desky je dle průměru vnitřní vložky různá, 30mm resp. 50mm. Druhou funkcí izolace je dilatace vnitřního tělesa, které v závislosti na teplotě spalin prokazuje objemové změny, a vnějšího pláště, který je teplotně i objemově stabilní. Tepelnou izolaci dodávanou ke komínovému systému ASV nelze nahradit jinou izolací bez vlivu na záruční podmínky.

komínové tvarovky, izolace a vložka.1) Keramická ohnivzdorná vložka
2) Tepelná izolace komína
3) Otvory pro odvětrávání tělesa
4) Komínová tvarovka
5) Drážkovaný povrch

Komínové tvarovky

Obvodový plášť komínu je tvořen keramickými komínovými tvarovkami, zděnými pomocí dodávané malty. Tvarovky se skládají v každé vrstvě do páru a jejich konstrukce zajišťuje celoplošné odvětrání komínového tělesa. Provětrávání zajistí tepelnou stabilitu obvodového pláště a zamezuje nežádoucím vlivům, které mohou vznikat při teplotních rozdílech a kondenzační vlhkosti zdiva. Větrání je zajištěno přirozeným tahem ve větracích otvorech komínové tvarovky. V základové patě je umístěna nasávací mřížka, tvar paty je uzpůsoben pro přívod vzduchu do všech větracích otvorů.

U víceprůduchových komínu se v každé druhé vrstvě používají speciální tvarovky, které zajistí provázání zdiva a umožní libovolný počet průduchů v libovolné kombinaci průmerů vnitřních vložek. Ukončení komínu je řešeno tak, aby byl umožněn odvod větracího vzduchu do exteriéru. Výhodou komínového systému ASV 20 je zvolené materiálové řešení, kdy pálená keramika vykazuje oproti konkurencí používanému betonu lepší tepelné technické parametry v oblasti difúzního odporu. Další výhodou je snadná montáž, založená na principu tradičního zdění na vazbu.

Všechny tyto vlastnosti umožnily certifikaci komínového systému ASV podle platných norem pro odkouření přirozeným tahem všech druhů spotřebičů na veškeré druhy paliv, od tuhých, plynných až po kapalné.