Krby s krbovou vložkou

V současné době si většina lidí pořizuje krby s litinovými nebo ocelovými krbovými vložkami. Případně staré, nevýkonné otevřené krby osazují vložkami. Slibují si od tohoto kroku, že krb bude lépe hořet, nebude kouřit a bude z požárního hlediska bezpečnější. Zkušenosti s krby opatřenými krbovými vložkami ukázaly, že ekonomika provozu se výrazně zlepší, krb osazený vložkou při provozu kouří jen při nějaké větší závadě komína a rovněž se výrazně snižuje nebezpečí vzniku požáru. Je ale nutné si uvědomit, že v takto upraveném topidle jsou v ohništi a jeho okolí vysoké teploty a že spaliny a vycházející vzduch jsou daleko teplejší než u otevřených krbů.Moderní krbové vložky usazované do krbových staveb

Krb osazený krbovou vložkou.

Moderní krbové vložky určené k osazení do krbů jsou uzavřené konstrukce s pevným vývodem spalin kouřovodem a osazené prosklenými dvířky s křemičitým sklem. Jejich účinnost se pohybuje od 65 do 85 %. Mají tedy obdobné ekonomické a technické parametry jako moderní kamna na pevná paliva. Palivem bývá dřevo, dřevní zbytky, dřevěné nebo slámové brikety, rašelina, odsířené hnědouhelné brikety, v některých případech také uhlí.

Dvířka vložky jsou utěsněná, aby nemohl do vložky vnikat falešný vzduch a ven unikat spaliny. Těsnění dvířek je žlábkové a vyložené ekologicky nezávadným těsnicím materiálem.

Vložka má v sobě zabudovanou komínovou klapku, kterou lze regulovat tah, případně je uvnitř vložky v horní části vytvořen zpětný horizontální tah.

Vložky mají zařízení pro přívod primárního vzduchu do prostoru ohniště a sekundárního vzduchu do ohniště, nad žárový prostor s přesnou regulací. Toto zařízení pomáhá spalovat většinu plynných spalin, které by jinak neshořené unikly do komína a znečišťovaly by okolí. Zároveň pokud spaliny neshoří, snižuje se účinnost topidla o 50 % i více.

Příchod a proudění sekundárního vzduchu v topidle je řešen tak, aby chladnější vzduch "omýval" přední sklo dvířek a tím zmenšoval možnost jejich zanesení spalinami.

Základní typy krbových vložek určených k zabudování

Krbové vložky lze v zásadě rozdělit na vložky vyrobené z ocelového kotlového plechu se šamotovou vyzdívkou, litinové s litinovými vnitřními pláty v ohništi nebo litinové s šamotovými vyzdívkami v ohništi. Rovněž rozlišujeme krbové vložky jednoplášťové a dvouplášťové.

Jednoplášťové krbové vložky předávají teplo vnějším ocelovým nebo litinovým pláštěm, vždy bohatě členěným pro lepší předávání tepla. Vnější žebrování předává teplo do vnitřní části krbu a odtud muže být vedeno pro vytápění.

Dvouplášťové konvekční krbové vložky jsou opatřeny dvojitými stěnami, mezi kterými se intenzivně ohřívá vzduch, který je odváděn k vytápění. Dvouplášťové konvekční krbové vložky mají většinou již připraveny vývody pro napojení flexibilních rour pro rozvod teplého vzduchu.

Podle typu prosklení známe vložky s předním prosklením, předním levým, předním pravým, předním levým i pravým a předním i zadním, kdy je vložka z obou stran průhledná. Prosklení může být provedeno rovným, obloukovým či vícebokým sklem, případně sklem složeným z více rovných stěn postavených v úhlech k sobě Otevírání krbové vložky může být Řešeno klasicky, tedy boční otevírání na závěsu. Případně otevírání vzůhru na proti závaží, kdy přední dvířka krbu při otevření zajedou do stěny krbu nahoru a krb může být používán otevřený, aniž by bylo vidět dvířka. Některé vložky mají tento systém kombinovaný, kdy dvířka lze otevírat do boku i vysunovat nahoru. U vysunovacích dvířek mají dražší typy prostor pro zasunutí vytvořený jako zásuvku, do které celá dvířka vklouznou.

Různé typy krbových vložek se také různým způsobem instalují do krbu, i když základní princip je jen jeden. Umístění krbové vložky tak, aby přední strana byla v ose portálu krbu a abychom získali co největší výkon z krbové vložky při zachování nejlepších estetických měřítek a tvaru, které si majitel krbu přeje.

Krbové vložky předávají teplo přímo z ohniště přes prosklená dvířka nebo pomocí ohřevu teplého vzduchu proudícího kolem krbové vložky. Proto musí být ke krbové vložce ze spodní strany vždy přístup. Vzduch, který se o bohatě žebrované stěny ohřál, vychází v horní části krbu ven do místnosti. V hrdle je krb osazen kouřovou klapkou.

Litinové krbové vložky

Mezi klasické krbové vložky patří vložky litinové, a to různých tvarů a řešení. Celolitinové krbové vložky mají dlouhou životnost, jejich součásti se téměř neopotřebovávají a litina sama má téměř nekonečnou trvanlivost. Tyto vložky vyrábí dnes mnoho výrobců. Existuje mnoho různých druhů litinových krbových vložek. Zabudovávají se většinou do klasicky řešených krbů, stavěných často z režných cihel, opracovaného kamene, anebo jsou staveny jako celoobílené pórobetonové krbové sestavy. Další jejich specialitou je to, že mnohé z nich jsou řešeny jako topidla s bezroštovým spalováním, to znamená, že vložka nemá ve dně spalovacího prostoru rošt nad popelníkem, jak je jinak obvyklé, ale na dně spalovacího prostoru je položen nízký "kozlík", na kterém za přesné regulace příchodu vzduchu do topeniště shoří vyschlé dřevo prakticky beze zbytku (cca 1% popela). V zahraničí je tento způsob spalování znám jako "cigárové spalování". Připomíná totiž děj, jaký probíhá, pokud necháme na okraji popelníku hořet cigaretu nebo doutník - pokud je správně suchý, lépe řečeno vlhký, klidně a tiše shoří a zanechá jen šedobílý jemný popel. V bezroštových krbových vložkách se proto musí spalovat pouze dobře vyschlé dřevo.

Zdroj: Krby, Václav Vlk, Grada Publishing, spol. s r.o. 2001 Nahoru