Krby - terminologie

Ať už si necháte krb postavit od nás nebo se do toho pustíte sami, je důležité seznámit se s termíny používanými v oboru krbařství. Doufáme, že tento přehled Vám pomůže se orientovat v oboru krbů.


Ohniště krbu

- je část krbu, ve které probíhá hoření a je vždy sestavena z nehořlavého materiálu (speciální cihly, šamotové cihly, litinové a ocelové díly, některé druhy kamene, atd.)

Krbový rošt

- rošt musí být instalován v každém ohništi krbu. Bývá vyroben z litiny nebo žáru vzdorné oceli, např. tzv. hlazenky, a je umístěn nad popelníkem.

Kozlík

- je předchůdce krbového roštu, na který se pokládají polena dřeva. Ve starých krbech býval z masivní litiny. V zásadě vypadá jako litinová, jen několik cm vysoká obdoba "kozy" na řezání dřeva. Jeho funkcí je umožnit vstup vzduchu pod hořící palivo položené na dně krbu, které by bez dostatečného přístupu vzduchu špatně hořelo.

Krbový popelník

- při hoření v krbu padá do popelníku popel, který vybíráme po vyhasnutí ohně. Stěny šachty jsou z nehořlavého materiálu. Popelníková nádoba bývá plechová a u moderních krbu je ukryta za pevně uzavíratelnými dvířky s možností regulace primárního vzduchu.

Kouřové hrdlo krbu

- je místo nad ohništěm, kde se prostor pro odchod spalin zužuje a přechází buď do kouřové klapky, nebo do vstupu do komínového průduchu. Kouřová klapka u otevřeného krbu je ručně ovládané zařízení na regulaci odtahu spalin. Kouřové klapky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, oceli nebo litiny.

Krbová klapka

- každá krbová vložka je opatřena kouřovým hrdlem o průměru od 100 do 300 mm, na které se připojuje její odkouření. V hrdle krbové vložky je umístěna kouřová klapka, která však z důvodu bezpečnosti nesmí ani při uzavření zakrýt celý otvor pro odchod spalin do komína.

Kouřová komora otevřeného krbu

- je prostor nad kouřovou klapkou, kde se mění rozměry prostoru pro odchod spalin z velikosti kouřové klapky do velikosti komínového průduchu.

Zábrana proti odlétání jisker

- před otevřené krby se stavěla síťová kovová zábrana proti odlétání jisker z ohniště. V současnosti bývá nahrazována zábranami ze speciálního skla.

Úcinná výška komínového průduchu

- je vzdálenost od zaústění otevřeného krbu do komína (nebo odkouření z krbové vložky do komínového průduchu) k místu vyústění komínového průduchu v komínové hlavě nad střechou.

Neúčinná výška komínového průduchu

- je vzdálenost ode dna průduchu k zaústění krbu nebo odkouření z krbové vložky do průduchu. Toto dělení a rešení odkouření platí jen pro tzv. odkouření evropského typu, ačkoliv např. dnešní francouzské normy připouští i tzv. americké odkouření.

Flexibilní roury pro odkouření a pro rozvody teplého vzduchu z krbu

- v zahraničí a také u nás se rozšiřuje použití speciálně upravených ohebných rour z hliníku (pro rozvod vzduchu i pro odkouření). Podobné typy se používají také pro vložkování komínů.

Zdroj: Krby, Václav Vlk, Grada Publishing, spol. s r.o. 2001 Nahoru